Тлумачення сновидінь

2

Вперше в історії людства спроби дати розумне тлумачення снів робили філософи Стародавньої Греції – Демокріт, Платон та інші.


Вперше в історії людства спроби дати розумне тлумачення снів робили філософи Стародавньої Греції – Демокріт, Платон та інші.
За версією Платона, сни можуть бути невичерпним джерелом творчого натхнення. Застосовувати психологічний підхід у тлумаченні сенсу сновидінь вперше став Аристотель. Він вважав сновидіння продовженням активної діяльності головного мозку в стані спокою. Першу спробу систематизувати версії грецьких, єгипетських і східних учених зробив Артемідор у 2 столітті н. е. Він написав працю під назвою «Онейрокритика», на основі якого згодом було складено незліченна кількість сонників, у тому числі тих, які є на сайті http://www.astromeridian.ru/sonnik/.
У середньовіччі стало переважати релігійно-моралістичний тлумачення снів, в основі якого були біблійні уявлення про створення світу. В епоху Відродження тлумачення снів тісно переплелося з окультизмом. В науці і свідомості людей став переважати раціоналізм, тому тлумачення снів було витіснене у «далекі куточки» культури. У 19 столітті знову виник інтерес до наукового тлумачення сновидінь, коли почали проводитися активні дослідження в області психології. Приблизно в той же період історії вчені-етнологи виявили велику роль сновидінь у формуванні елементів примітивних культур, взаємозв’язку сновидінь з міфами. Епоха романтизму зробила внесок у формування уявлень про значення снів психологічні аспекти творчого процесу.
Першу спробу створити об’ємну систематизовану психологічну теорію сновидінь зробив відомий психотерапевт Зігмунд Фрейд на початку 20 століття. Його книга так і називалася – «Тлумачення сновидінь». Фрейд зумів накопичити і обробити великий обсяг клінічного матеріалу, який характеризує типи і закономірності протікання сновидінь. Праці Фрейда і донині користуються великою популярністю.